Дистанційне та екстернатне навчання

Дистанційне навчання
Школа «Інтелект» здійснює навчання нової епохи – дистанційне навчання, яке є своєчасною відповіддю на виклики інформаційного суспільства. Дистанційне навчання надає змогу учням навчатися на відстані за відсутності вчителя.
Основними принципами дистанційного навчання є інтерактивна взаємодія у процесі роботи, надання учням можливості самостійного освоєння програмового матеріалу, а також консультаційний супровід учителя.
 
Екстернатне навчання
Екстернатна форма навчання – здобуття загальної середньої освіти, що передбачає самостійне, у тому числі прискорене, опанування екстерном змісту навчальних предметів певного освітнього рівня та/або за певний клас в обсязі, визначеному відповідним державним стандартом загальної середньої освіти, та отримання відповідного документа про освіту.