Наші методики

Пріоритети навчально-пізнавальної діяльності у нашій школі:

 • Запровадження акмеологічної педагогіки.
 • Персоніфікація освіти шляхом впровадження індивідуальних навчальних програм.
 • Розвиток емоційного інтелекту.
 • Когнітивний розвиток дітей.
 • Проектна діяльність
 • Науково-пошукова робота
 • Компетентнісно-спрямована освіта(забезпечення тісного зв’язку теорії і практики, науки і життя)
 • У школі працює модель безперервної освіти (від дошкільної ланки до вищого навчального закладу )
 • Формування освітнього середовища, як запоруки розвитку мотивації учнів до навчання.
 • Впровадження сучасних IT-технологій

Місце школи у всесвітньому освітньому просторі

 • Школа є активним учасником міжнародних освітніх проектів: «Пірсон Едьюкейшн » (Британська рада); «Програма TEFL»(Корпус миру CША), проект «Matra»
 • Школу «Інтелект» прийнято до Наукової ради міжнародного наукового симпозіуму « Жашківські читання з освіти» (Польща)

Співпраця із закордонними закладами вищої освіти:

 • Вісконський університет (США)
 • Людвіг-Максиміліан університет (Мюнхен, Німеччина)
 • Гете – інститут
 • Університет Беллербі (Великобританія)

Навчальні досягнення учнів:

 • Лідерський статус школи підкріплюється високими навчальними успіхами учнів.
 • За останні три роки учні школи «Інтелект» отримали понад 40 міжнародних нагород, грамоти від президента НАН України Бориса Батона, понад 30 учнів стали переможцями Малої академії наук України, 70 грамот та дипломів різних конкурсів та олімпіад, проведених у межах України.
 • Якісний склад педагогічних працівників школи
 • Школу очолює педагог-новатор, заслужений учитель України, кандидат педагогічних наук Прокопенко Валентина Іванівна.
 • До складу педагогічних працівників школи входять 2 доктори наук, 3 кандидати педагогічних наук, 3 аспіранти, 18 педагогів мають вищу категорію. Педпрацівники школи «Інтелект» є авторами багатьох підручників, методичних посібників та наукових статей.
 • Школа «Інтелект» за участю Національної академії педагогічних наук України випустила 2-х томний науково-методичний збірник «Проектний підхід до компетентнісно-спрямованої освіти», в якій оприлюднено досвід роботи школи.