журнал “Математика” ✓7-8, 2015

Інтерактивне навчання старшокласників
алгебри і початків аналізу